Dobra konstrukcja to podstawa

Wśród najczęstszych przyczyn katastrof budowlanych wymieniane są błędy przy projektowaniu, błędy w trakcie wykonawstwa, zły stan techniczny, błędy wykonywane podczas rozbiórki, nieodpowiednie warunki eksploatacji i wszelkiego rodzaju przypadki losowe wywołane przez czynniki pogodowe, pożary, powodzie, osuwiska i uderzenia samochodowe. Żeby uniknąć szeregu awarii i katastrof budowlanych należy zachować wszelkie normy jakościowe i konstrukcyjne. Dobre praktyki powinny być stosowane już od momentu procesu tworzenia planów budowlanych, po samo ukończenie projektu. Poprawny dobór elementów konstrukcyjnych to także jeden ze składników dobrego projektowania budowlanego.
Część z nas zapyta teraz pewnie czym w ogóle są elementy konstrukcyjne w budowli? To fragmenty obiektów budowlanych spełniających określone warunki konstrukcyjne. W podstawowym podziale wyróżnia się pionowe i poziome przegrody budowlane. Do pierwszej grupy należą między innymi stropy, dachy, płyty fundamentowe, balkonowe i spocznikowe. Do drugiej ściany nośne i samonośne oraz fundamenty. Warto pamiętać, że nie wszystkie elementy budowlane są automatycznie elementami konstrukcyjnymi. Dla wolnego przykładu elementem budowlanym nie będącym jednocześnie elementem konstrukcyjnym jest ścianka działowa.

Istnieje szereg elementów konstrukcyjnych stosowanych podczas stawiania ogromnych budynków i hal produkcyjnych. Do grupy tej zaliczyć można między innymi kształtowniki – elementy o długiej konstrukcji i stałym przekroju poprzecznym. Wyróżnić tu można dwuteowniki i teowniki, ceowniki, zetowniki, kątowniki i płaskowniki.
Dla wolnego przykładu dwuteownik to element nośny, którego kształt przypomina dwie sklejone ze sobą literki „T”. tego typu konstrukcje odnajdują zastosowanie zarówno w budownictwie przemysłowym jak i komunalnym. Wykorzystywane są głównie do konstrukcji słupów i stalowych dźwigarów. Dwuteowniki, podobnie jak reszta tego typu elementów, produkowane są w rozmaitych rozmiarach oddających konkretny poziom wytrzymałości. W zależności od przeznaczenia dwuteowniki posiadają różne rodzaje kształtowników w złączeniach. Tego typu wzmocnienia stosowane są w solidnych budowlach typu hale sportowe i widowiskowe, wiaty fabryczne i magazynowe. Wykorzystywane są także do produkcji dźwignic. Z powodu wysokich właściwości wytrzymałościowych (dwuteowniki wykazują bardzo wysoką wytrzymałość na zginanie), tego typu elementy chętnie wykorzystywane są w przemyśle kolejowym. Z reguły dwuteowniki wykorzystywane są w sztywnych konstrukcjach tworzących połączenie między belkami dachowymi, a słupami.

Nie od dziś wiadomo, że inżynieria budowlana to bardzo odpowiedzialny i stresujący zawód, wymagający niezwykłych umiejętności konstrukcyjnych, projektowych i kosztorysowych. Do wykonywania tego zawodu wymagane są znajomość i umiejętność kreacji dobrego rysunku technicznego i doskonała znajomość prawa budowlanego. O tym dlaczego tak istotne jest poprawne konstruowanie projektów i planów budowlanych przekonali się ci, którzy przyczynili się do powstania największych katastrof i awarii budowlanych w historii świata.

Related posts