Dobra konstrukcja to podstawa

Wśród najczęstszych przyczyn katastrof budowlanych wymieniane są błędy przy projektowaniu, błędy w trakcie wykonawstwa, zły stan techniczny, błędy wykonywane podczas rozbiórki, nieodpowiednie warunki eksploatacji i wszelkiego rodzaju przypadki losowe wywołane przez czynniki pogodowe, pożary, powodzie, osuwiska i uderzenia samochodowe. Żeby uniknąć szeregu awarii i katastrof budowlanych należy zachować wszelkie normy jakościowe i konstrukcyjne. Dobre praktyki powinny być stosowane już od momentu procesu tworzenia planów budowlanych, po samo ukończenie projektu.

Read More