Place zabaw dla niepełnosprawnych

integracyjne place zabaw

Integracyjne place zabaw Wiadomość o tym, że dziecko będzie niepełnosprawne ruchowo to trudna wiadomość, którą trzeba długo przemyśleć, trzeba się wiele dowiedzieć na temat konkretnej niepełnosprawności i trzeba czytać o sposobach wychowania niepełnosprawnego dziecka. Taki maluch przeżywa czasem trochę inne problemy, niż jego rówieśnicy. Niestety, wielokrotnie narażony jest na złośliwości ze strony innych dzieci, które często robią to po prostu z niewiedzy, a nie ze złośliwości. Możemy próbować zaradzić takim sytuacjom poprzez odpowiednie wychowanie naszego dziecka i zapoznawanie go z dziećmi zdrowymi.

Read More