Zastosowanie belek mostowych

belki mostowe

Belki mostowe są elementami prefabrykowanymi, które znajdują szerokie zastosowanie w zakresie budownictwa infrastrukturalnego. przy użyciu belek mostowych tworzy się konstrukcje mostów, wiaduktów, kładek itp. Czas realizacji tego typu inwestycji z użyciem belek mostowych ulega znaczącemu skróceniu. Najwyższa jakość poszczególnych elementów gwarantuje stałe i odporne na wszelkie obciążenia konstrukcje.

Na rynku funkcjonuje kilka, najczęściej wykorzystywanych belek mostowych, które tworzą systemy konstrukcyjne. Zalicza się do nich belki typu „Kujan”, belki „Wągrowiec”, belki DS oraz belki typu T.
Belki mostowe typu „Kujan” stanowią element nośny płyt pomostów, które posiadają ukryte żebra wewnętrzne. Kształtem przypominają odwróconą literę T. Półka belki ma szerokość 60 cm. Wykonana jest ze strunobetonu. Należy ją układać na styk, dzięki czemu tworzy się szalunek tracony dla warstwy nadbetonu zbrojonego. W środnikach belek typu „Kujan” wykonuje się otwory, które mają zastosowanie w zakresie zbrojenia poprzecznego. Długość i szerokość belek może być różna: od 48 do 75 cm wysokości oraz od 9 do 18 metrów długości.
Belki typu „Kujan” wykorzystuje się głównie do budowy mostów drogowych, które wytrzymują obciążenie ruchome klasy A oraz B, zgodne z wytycznymi normy PN-85/S-10030.
Na rynku dostępne są również wzmocnione wersje belek mostowych typu „Kujan”, których rozstaw wynosi 90 cm. Są one bardziej sztywne w obu kierunkach w stosunku do zwykłych elementów. Wykonane są w technologii, która umożliwia mniejsze zużycie stali sprężającej, dzięki czemu belki mostowe typu „Kujan” są rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym od innych typów belek.

Belki mostowe typu „Wągrowiec”

Belki typu „Wągrowiec” wykonane są z żelbetonu. Układa się je na styk i przykrywa warstwą nadbetonu, która tworzy szalunek utracony. Wykorzystanie belek tego typu gwarantuje uzyskanie gładkiej powierzchni dolnego pomostu. Wytrzymują obciążenie ruchome klasy A oraz B. Dostępne są w różnych wymiarach: szerokość od 42 do 68 cm oraz długość od 6 do 15 metrów.

Belki mostowe typu DS

Belki mostowe typu DS mają kształt prostokąta w przekroju poprzecznym. Cechuje je stała szerokość 89 cm oraz wysokość, która jest uzależniona od długości belki (6 metrów lub 9 metrów). Belki mostowe typu DS znajdują zastosowanie w zakresie wykonania drogowych obiektów mostowych. Wytrzymują obciążenia ruchome klasy A oraz B oraz dodatkowo obciążenia pojazdem specjalnym 150*.

Belki mostowe typu T

Belki mostowe typu T przeznaczone są do stosowania w zakresie budowy drogowych obiektów mostowych. Wytrzymują obciążenia ruchome klasy A, a także obciążenia pojazdem specjalnym klasy 150*.
Wykonane są z betonu klasy B45 lub C35/45. W przekroju poprzecznym belki te mają kształt litery T. Górna półka ma stałą szerokość, która wynosi 89 cm. Grubość belki w miejscu łączenia ze środnikiem może być różna i wynosi od 8 do 15 cm.
Każda belka mostowa typu T posiada półki górne o identycznych wymiarach i właściwościach. Środniki cechuje pochylona powierzchnia boczna i lekkie poszerzanie się ku dołowi. Grubość środnika może być różna. W miejscu łączenia z półką górną wynosi 20 cm (wielkość jednakowa dla wszystkich belek). W dolnej części belki grubość środnika jest uzależniona od wysokości belki i może wynosić od 31,5 cm do 46,5 cm.
Czoło belki może mieć różny kształt i zastosowanie w zależności od typu belki. Dla układów swobodnie podpartych oraz ciągłych ramowych stosuje się czoło belki typu A. Cechuje go podcięcie półki oraz środnika. Dla układów swobodnie podpartych stosuje się czoło belki typu B, które jest proste.

Related posts