Jak stworzyć dobrze prezentujące się CV?

pisanie cv

Zanim zabierzemy się do pisania CV powinniśmy przypomnieć sobie o kilku kwestiach. Ten prosty dokument „mówi” bowiem nie tylko treścią, ale i swoim wyglądem. Z tego powodu nie może on jedynie skupiać się na opisaniu umiejętności i doświadczenia zawodowego kandydata – musi on w odpowiedni sposób je prezentować.

Układ

CV powinno mieścić się w całości na jednej stronie A4. Niekiedy kandydaci narzekają jednak, że pisanie CV w sposób na to pozwalający jest nieco kłopotliwe. Jak bowiem zmieścić na tak małej powierzchni wszystkie istotne informacje? Można to zrobić rezygnując z elementów zbędnych, jednak informacje takie jak dane personalne czy klauzula o możliwości przetwarzania danych osobowych są obligatoryjne.

Aby w CV zmieściły się wszystkie ważne elementy bez konieczności wykorzystywania kolejnej kartki, można skorzystać z nietypowego układu dokumentu. Przykładowo, może znaleźć się w nim infografika, oś czasu czy też tabela. Pisanie CV w taki sposób sprawdza się zwłaszcza w branży kreatywnej, gdy kandydat chce się pochwalić projektami, w których brał udział i osiągnął w nich sukces.

Krój pisma

Z reguły do pisania CV wykorzystuje się fonty szeryfowe, które w druku prezentują się lepiej od bezszeryfowych. Najpopularniejszym krojem jest tu Times New Roman, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by zastąpić go choćby Bodoni czy Rockwell. Warto jednak pamiętać, że do pisania CV nie powinno wybierać się krojów niedostępnych w większości programów do edycji tekstu. Na nic zda się CV napisane oryginalnym, znalezionym w Internecie frontem, jeśli pracodawca nie będzie mógł go otworzyć z powodu braku danego kroju pisma na swoim komputerze.

Dodatkowo bezwzględnie należy przestrzegać zasady, by cały dokument był napisany jednym krojem pisma. Mieszanie fontów nigdy nie wygląda w CV dobrze, dlatego jeśli chce się coś wyróżnić w dokumencie, używa się do tego celu wybranego wcześniej fontu w wersji Bold lub Semibold.

Zdjęcie

Ważnym elementem CV jest zdjęcie. To ono w dużej mierze rzutuje na to, jak zostanie odebrany kandydat na dane stanowisko. Zdjęciem aplikującego powinna być fotografia legitymacyjna bądź do dowodu osobistego. Nigdy nie powinno być to zdjęcie z prywatnego zbioru czy też z imprezy lub wakacji. Dodatkowo nie powinno być ono wycinane z większego zdjęcia ani nieproporcjonalnie skalowane, w celu wyrównania układu dokumentu. Choć porady te można było przeczytać już setki razy, to wciąż zdarzają się CV, w których zdjęcie odbiega od ustalonego kanonu dla tego typu dokumentów. Aplikacje takie zwykle lądują w koszu bez czytania.

Inspiracją dla artykułu była strona pisanie cv – kreatorzykariery.pl

Related posts